photo

Sipërmarrje në Projekte Private

Krahas sipërmarrjeve publike, kompania LIM-EM, realizon dhe sipermarrje te projekteve private dhe permbush ciklin e plotë të projekteve, dukefilluar nga studimi, konceptimi, projekt-ideja, e duke vazhduar me projektimin dhe realizimin, në përputhje me kërkesat në rritje të tregut dhe klientëve.
photo

Sipërmarrje ne Projekte Publike

LIM-EM realizon ciklin e plotë të projekteve, duke filluar nga studimi, konceptimi, projekt-ideja, e duke vazhduar me projektimin dhe realizimin, në përputhje me kërkesat në rritje të tregut dhe klientëve.
Goto Top